Gysbert Japicx 1603-1666

 

Jacobsz (Gijsbert), ook Japiks genoemd, werd in 1603 te Bolsward geboren, daar in 1637 tot onderwijzer

en voorzanger aangesteld en overleed er in Sept. 1666.

 

 
           
Copyright © 2006 Friesland digitaal