Martini Kerk in Bolsward

 

Op een terp die reeds voor het begin van de jaartelling bestond, staat de massieve Sint Maartenskerk, zichtbaar van verre. De bouwperiode duurde volgens bronnen zo'n 20 jaar: 1446 - 1466. Twintig jaar is een onwaarschijnlijk korte tijd voor de bouw van een zo grote kerk als deze. Het is waarschijnlijk dat er korte tijd daarna nog enige uitbreiding naar het westen toe, in aansluiting en omsluiting van de toren, heeft plaatsgevonden.

Op deze zelfde plek stond voordien een romaans kerkje dat ongeveer 25 meter lang was en 7 meter breed en gebouwd rond 1100. De huidige kerk, gebouwd in gotische stijl, is een driebeukig gebouw en werd na de bouw de moederkerk van Westergo, het westelijk deel van Frysl‚n. Het orgel in de kerk, gebouwd door de Groninger orgelbouwer A.A. Hinsz en in ge-bruik genomen op 28 juli 1781, is beroemd. 's Zomers vinden er regelmatig orgelconcerten plaats.

De in de periode 1660 - 1662 gebouwde preekstoel kent een overvloed aan details en valt op door de erop afgebeelde vier jaargetijden. Het ontwerp was van de Bolswarder glazenmaker Gerben Wopkes. De koorbanken die aanwezig zijn in het koor van de kerk zijn gemaakt in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Tijdens de z.g. beeldenstorm in de nacht van 8 februari 1580 werden talrijke vernielingen in de kerk aangericht, waaronder het beschadigen van de koorbanken. In de kerk bevinden zich talrijke grafzerken, sommige rijk versierd. In de kerk treft u een borstbeeld aan van de in Bolsward geboren Friese dichter Gysbert Japicx, die in deze kerk voorzanger was. In de zuidmuur van de kerk, meteen links van de ingang, zit de z.g. Sint Maartensteen, die dateert uit de jaren rond 1350. Deze steen heeft eeuwenlang buiten in de westmuur van de toren gezeten. De steen, vervaardigd van rode Bremer zandsteen, laat een aantal bijbelse voorstellingen zien en is afkomstig uit de romaanse voorganger van de Sint Maartenskerk.

Bron: gemeente Bolsward

 

 
           
Copyright © 2006 Friesland digitaal