Home     
 
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Friesland-digitaal.eu. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Bronnen

Alle informatie op deze pagina die afkomstig is van wikipedia valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie om verwarring te voorkomen hebben wij ervoor gekozen om niet op elke pagina de link naar de bron te plaatsen daar deze regelmatig gewijzigd word en wij deze informatie is dubbel gecheckt en wij zijn niet bij machte om ook nog alle wijzigingen te controleren. Met betrekking tot informatie van andere bronnen hebben wij zoveel mogelijk de bron vermeld.

Voor informatie, vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen via het contact formulier.

.

Foto's

Alle op deze site gepubliceerde foto's zijn eigendom van Friesland-digitaal.eu deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden hergepubliceerd. Met uitzondering van vlaggen en wapens van overheids instellingen, hierbij gaan wij er vanuit dat dit behoord tot het public domain.

verandering of beëindiging

Friesland-digitaal.eu mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Friesland-digitaal.eu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Directe/indirecte schade


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Friesland-digitaal.eu wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Friesland-digitaal.eu is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Friesland-digitaal.eu, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

 

Met vriendelijke groet,

Het Friesland digitaal team


 

 
           
Copyright © 2006 Friesland digitaal