Boornzwaag in beeld
   
 

Welkom in Boornzwaag

 

Boornzwaag is het lang gerekte gebied even ten oosten van Langweer. De Friese naam van Boornzwaag is Boarnsweach. De toevoeging "sweach" betekent hetzelfde als het Friese woord "greide": grasland. Het element "boarn" verwijst naar water. En dat laatste is bij Boornzwaag in overvloed te vinden: Boornzwaag ligt in een hoek tussen de Langweerder Wielen en de Skarsterrijn, een aftakking daarvan.

Bron: www.skasterlan.nl

Geschiedenis Boornzwaag

Een maalvaaardige koren- en poldermolen uit 1782 destijds bebouwd dankzij de grietman(een soort burgemeester) jonkheer Frans Julius Johan van Eijsinga. Na de bouw van een electrisch gemaal in 1925 raakte de molen ernstig in verval door een gebrek aan onderhoud.In 1949 werd de stichting tot instandhouding van de Langweerder molen opgericht door T.A.J van Eijsinga welke de molen weer in goede staat bracht. Nu kan de molen zelfs weer water uit de polder malen.

Bron: www.recreatiefjoure.nl

 

 

 

 

Akmarijp
Ballingbuur
Boornzwaag over de Wielen
Broek
De Rijlst
Finkeburen
Goingarijp
Haskerdijken
Haskerhorne
Heide
Joure
Langweer
Legemeer
Nieuwebrug
Nijehaske
Oldeouwer
Onland
Oudehaske
Ouwsterhaule
Ouwster-Nijega
Polle
Rohel
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottum
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Snikzwaag
Sorremorre
Spannenburg
Sythuizen
Terkaple
Teroele

Tjerkgaast

Vegelinsoord
Vierhuis


 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal