Doniaga in beeld

 

Welkom in Doniaga

 

Het oude dorpje Doniaga moet het tegenwoordig doen met slechts 89 inwoners, maar heeft al een indrukwekkende geschiedenis achter de rug . Doniaga - in het Fries Dunegea - ligt even ten zuiden van Sint Nicolaasga, vlakbij het Tjeukemeer en heeft haar naam te danken aan de familienaam Donia. U vindt deze familienaam ook terug in de oude gemeente Doniawerstal, waar Doniaga voor 1984 deel van uitmaakte. Wanneer u tegenwoordig door het 'dorp' rijdt, hebt u waarschijnlijk niet het idee dat u door een bebouwde kom gaat. Vroeger, een aantal eeuwen geleden, is er echter wel degelijk sprake
geweest van een dorpscentrum en een bebouwde kom. Van het dorpscentrum is tegenwoordig niets anders meer terug te vinden dan een klokkenstoel en een kerkhof. Ook is er nog een traditionele herberg, waarvan de kastelein vanwege de kleine omvang van het dorp, er tot voor enkele jaren geleden nog een bescheiden veestapel op na hield. De combinatie boer-kastelein was in vroeger jaren overigens meer regel dan uitzondering in deze provincie.

Bron: www.skasterlan.nl

Geschiedenis Doniaga

Vader Willem Butendiic maakte in 1440 de 'Salvatorklok' voor de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. Steven leverde in Friesland tussen 1450 en 1470 tenminste 7 klokken aan kerken in Sneek, Scharnegoutum (in 1902 verdwenen), Oosterend, Greonterp, Sint-Nicolaasga en Zweins. Zijn broer Aernt maakte in 1466 een klok voor Doniaga.

bron: Stichting Organum Frisicum

 

 

 

 

Akmarijp
Ballingbuur
Boornzwaag over de Wielen
Broek
De Rijlst
Finkeburen
Goingarijp
Haskerdijken
Haskerhorne
Heide
Joure
Langweer
Legemeer
Nieuwebrug
Nijehaske
Oldeouwer
Onland
Oudehaske
Ouwsterhaule
Ouwster-Nijega
Polle
Rohel
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottum
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Snikzwaag
Sorremorre
Spannenburg
Sythuizen
Terkaple
Teroele

Tjerkgaast

Vegelinsoord
Vierhuis


 
             
Copyright © 2007 Friesland digitaal