Osinaga State te Langweer

 

De grietman - burgemeester en kantonrechter - woonde traditioneel op Osinga State. Osinga State is een groot herenhuis even ten noorden van de kerk. Het stamt waarschijnlijk uit het begin van de zeventiende eeuw en werd vroeger door de Langweerders ‘het slot’ genoemd.

Vele adellijke families hadden hun residentie in Osinga State. Totdat de laatste grietman, Schelte Hessel Roorda van Eijsinga, zich in 1829 op de bovenverdieping van het leven benam. De familie draaide de state op slot en kwam er niet meer.

Toen de familie pas in 1860 de sleutel weer in het slot stak, was het net of het pas de vorige dag was verlaten. Kledingstukken lagen nog waar ze waren achtergelaten en de kopjes stonden meer dan dertig jaar later nog op tafel.

Eind negentiende eeuw is er veel afgebroken en verbouwd. Het gebouw werd uiteindelijk gedegradeerd tot vier arbeiderswoningen. het huidige Osinga State is dan ook niet het originele gebouw. In de jaren 1939-1940 werd het op de oude fundamenten gebouwd, in de trant van de oude state.

Het opnieuw gebouwde Osinga State diende als gemeentehuis van de voormalige gemeente Doniawerstal, waar Langweer eeuwenlang hoofdplaats van was. Tot 1984, toen de gemeente werd opgeheven en deel uit ging maken van Skarsterlân.

Bron : Gemeente Skarsterlân


 

 
           
Copyright © 2007 Friesland digitaal