Waterpoort Sneek  
   
 
 
Dedgum in beeld
 

Welkom in Dedgum

Dit dorp ligt in de greidhoek van Wonseradeel. Veeteelt is hier het voornaamste middel van bestaan. De klavers uit het schild getuigen hiervan, terwijl het in de schildhoek weggedrongen plompeblad herinnert aan de drooggemalen meren in dit gebied.

Hier onder ziet u het dorpswapen van Dedgum

In groen vier klaverbladen van zilver, met een zilveren schildhoek, beladen met een rood plompeblad.

 

 


Allingawier

Arkum

Arum

Atzeburen

Baarderburen

Baburen

Breezanddijk

Burgwerd

Cornwerd

De Blokken

Dijksterburen

Doniaburen

Eemswoude

Engwier

Exmorra

Exmorrazijl

Gooium

Grauwe Kat

Harkezijl

Hartwerd

Hayum

Hemert

Hichtum

Idsegahuizum

Idserdaburen

It Fliet

Jonkershuizen

Jousterp

Kampen

Kimswerd

Kooihuizen

Kornwerderzand

Koudehuizum

Lollum

Longerhouw

Makkum

Oosthem

Pingjum

Rijtseterp

Scharneburen

Schettens

Schraard

Strand

Vierhuizen

Witmarsum

Wonneburen

Wons

Zurich