Waterpoort Sneek  
 
 
 
Ferwoude in beeld
 

Welkom in Ferwoude

Ferwoude is onderdeel van een unieke museumroute. 25 Kilometer cultuurhistorie in de vorm van oorspronkelijk ingerichte historische panden, ambachten, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen.Deze route bestaat uit de volgende dorpen Vier dorpen-Exmorra, Allingawier, Ferwoude en Piaam.

 

Wapen Ferwoude

Hier boven zit u afgebeeld het wapen van Ferwoude.

Een rood vaandel voor dit dorp. Het vaandel, welke door Friso meegebracht is volgens de overlevering en waarmee vele overwinningen werden behaald. Volgens een legende heeft een Fries leger onder dit vaandel Rome veroverd en de stad aan Karel de Grote overgeleverd. Het vaandel werd in de Dom van Almenum bewaard. Later probeerden de Denen het vaandel te roven. Dit gelukte echter niet, want volgens de legende, verborg men het doek in de kerkmuur van Almenum, maar zoals Jancko van Douwama schrijft: ,,Insgelijcken heb icket wal gehoert, dat he solden bemuert wesen to Fernewolde."

 

 


Allingawier

Arkum

Arum

Atzeburen

Baarderburen

Baburen

Breezanddijk

Burgwerd

Cornwerd

De Blokken

Dijksterburen

Doniaburen

Eemswoude

Engwier

Exmorra

Exmorrazijl

Gooium

Grauwe Kat

Harkezijl

Hartwerd

Hayum

Hemert

Hichtum

Idsegahuizum

Idserdaburen

It Fliet

Jonkershuizen

Jousterp

Kampen

Kimswerd

Kooihuizen

Kornwerderzand

Koudehuizum

Lollum

Longerhouw

Makkum

Oosthem

Pingjum

Rijtseterp

Scharneburen

Schettens

Schraard

Strand

Vierhuizen

Witmarsum

Wonneburen

Wons

Zurich