Waterpoort Sneek  
   
 
 
Hieslum in beeld
 

Welkom in Hieslum

Het dorp Hieslum is van een zeer oud Fries dorp. Het werd al in een officieel stuk uit 855 wordt genoemd.

Geschiedenis Hieslum

De kerk van Hieslum stamt uit 1874, maar staat op de plek van de middeleeuwse kerk, die rond 1300 was gebouwd een toren ontbrak bj deze kerk uit 1300 maar dit werd 'goedgemaakt door een zadeldaktoren.

Op het kerkhof van Hieslum is een "oorlogsgraf" van het gemenebest te vinden. Op dit graf zijn 7 namen genoemd van personen die gesneuveld zijn.

 

wapen van Hieslum

Hierboven een afbeelding van het wapen van Hieslum.

Linksgeschuind van zilver en zwart; in zilver een rood plompeblad rechtsschuin geplaatst; in zwart een gouden klaverblad.

Het wapen vertoont het vlaggebeeld vermeerderd met een gouden klaver in het zwarte veld. De klaver duidt op weiland. Het dorp ligt in de greidhoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Allingawier

Arkum

Arum

Atzeburen

Baarderburen

Baburen

Breezanddijk

Burgwerd

Cornwerd

De Blokken

Dijksterburen

Doniaburen

Eemswoude

Engwier

Exmorra

Exmorrazijl

Gooium

Grauwe Kat

Harkezijl

Hartwerd

Hayum

Hemert

Hichtum

Idsegahuizum

Idserdaburen

It Fliet

Jonkershuizen

Jousterp

Kampen

Kimswerd

Kooihuizen

Kornwerderzand

Koudehuizum

Lollum

Longerhouw

Makkum

Oosthem

Pingjum

Rijtseterp

Scharneburen

Schettens

Schraard

Strand

Vierhuizen

Witmarsum

Wonneburen

Wons

Zurich