Waterpoort Sneek  
   
 
 
Parrega in beeld
 

Welkom in Parrega

Wie de oude prenten van Parrega uit de 18e en 19e eeuw bekijkt, zal opvallen het vele water, dat aan de ene kant van Parrega als de Workumer Trekvaart, het kanaal tussen Bolsward en Workum, door het dorp stroomt en dat aan de andere kant als uitgestrekte meren en poelen datzelfde dorp in een liefelijke, maar natuurlijk soms ook bedreigende greep houdt.

Geschiedenis parrega

De in het oog springende stoereen zware zadeldaktoren, die als een rots in de branding de golfslag van water en tijd tot op de dag van vandaag heeft weten te trotseren. De meren, die Parrega ooit tot een beroemd vissersdorp maakten ( een herinnering hieraan is o.a. de windvaan op het dak van de kerk met drie botten erop afgebeeld ), zijn er sinds de drooglegging in 1878 niet meer, de kerk is er nog wel. Op het hek van de kerk staat ook de zeer pakkende tekst "Gedenkt te Sterven".

 

wapen van Parrega

Hierboven een afbeelding van het wapen van Parrega.

Gedeeld:
I . De Friese halve adelaar, zwart op goud.
II. Van zwart, beladen met drie zilveren vissen met rode borst-, buik-en rug-vin, boven elkaar geplaatst.

Dit dorpswapen bevindt zich als windvaan op het dak van de kerk. De vissen duiden op de visserij op het voormalige Parregaastermeer, dat in de vorige eeuw is drooggelegd. De kleuren waren niet bekend, maar zijn afgeleid van de sinds 1955 gevoerde dorpsvlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Allingawier

Arkum

Arum

Atzeburen

Baarderburen

Baburen

Breezanddijk

Burgwerd

Cornwerd

De Blokken

Dijksterburen

Doniaburen

Eemswoude

Engwier

Exmorra

Exmorrazijl

Gooium

Grauwe Kat

Harkezijl

Hartwerd

Hayum

Hemert

Hichtum

Idsegahuizum

Idserdaburen

It Fliet

Jonkershuizen

Jousterp

Kampen

Kimswerd

Kooihuizen

Kornwerderzand

Koudehuizum

Lollum

Longerhouw

Makkum

Oosthem

Pingjum

Rijtseterp

Scharneburen

Schettens

Schraard

Strand

Vierhuizen

Witmarsum

Wonneburen

Wons

Zurich