Waterpoort Sneek  
   
 
 
Tjerkwerd in beeld
   
 

Welkom in Tjerkwerd

 

Geschiedenis Tjerkwerd

Het dorp Tjerkwerd heeft een lange en rijke geschiedenis, o.a. een gevolg van het feit dat hier adellijke families hebben gewoond. De kerk van Tjerkwerd is waarschijnlijk al omstreeks 1200 gebouwd, maar van deze ouderdom is weinig meer zichtbaar. Een toren was er aanvankelijk niet, wel een soort koepeltje. In 1830 kwam er een nieuwe koepel op de kerk. De klok hing in een klokkenstoel. In 1888 is de kerk met kleine rode baksteen ommetseld en toen kreeg zij ook een 'echte' toren.

Hier onder ziet u het dorpswapen van Tjerkwerd

In groen drie zilveren spitsruiten, geplaatst 2:1, met een zilveren schildhoofd, beladen met drie rode plompebladeren.

Het dorpswapen wordt beheerst door het groene veld met de drie zilveren spitsruiten. Deze ruiten komen voor in het wapen der familie Walta, die haar stins in dit dorp had.

In het schildhoofd herinneren de plompebladeren aan de drooggelegde meren in de omgeving van het dorp.

De kleuren zijn ontleend aan de vlag.

.

 

 


Allingawier

Arkum

Arum

Atzeburen

Baarderburen

Baburen

Breezanddijk

Burgwerd

Cornwerd

De Blokken

Dijksterburen

Doniaburen

Eemswoude

Engwier

Exmorra

Exmorrazijl

Gooium

Grauwe Kat

Harkezijl

Hartwerd

Hayum

Hemert

Hichtum

Idsegahuizum

Idserdaburen

It Fliet

Jonkershuizen

Jousterp

Kampen

Kimswerd

Kooihuizen

Kornwerderzand

Koudehuizum

Lollum

Longerhouw

Makkum

Oosthem

Pingjum

Rijtseterp

Scharneburen

Schettens

Schraard

Strand

Vierhuizen

Witmarsum

Wonneburen

Wons

Zurich