Waterpoort Sneek  
   
 
 
Blauwhuis in beeld
   
 

Welkom in Blauwhuis

 

Geschiedenis Blauwhuis

Blauwhuis is een dorp in de gemeente Wymbritsera-diel. Het is ontstaan omstreeks 1640 toen het Sensmeer werd drooggelegd, er werd daar een polderhuis gebouwd met blauwe dakpannen. Vandaar de naam Blauwhuis. Het polderhuis werd in 1651 het centrum voor de parochianen, die van Bolsward en omstreken waren uitgeweken om dit gebouw als een soort schuilkerk te gaan gebruiken.

Blauwhuis is een katholieke gemeenschap gebleven, met de Sint Vituskerk (bouwjaar 1868 door architect Cuypers), als middelpunt.

Blauwhuis kreeg in 1949 officieel dorpsstatus, voorheen was het een streek behorend bij Westhem. Blauwhuis heeft nu bijna 600 inwoners.

In opdracht van de "Kulturele Ried Wymbritseradiel" is in 1991 een monument geplaatst, het is "De Fryske Hynste Folle". Vanaf de oprichting (1873) van de plaatselijke ‘Merkekommissje’ hebben paarden een belangrijke rol gehad met de ‘merke’. Het veulen symboliseert de sterke band tussen mens en paard in deze omgeving.

Aktief Blauwhuis

In Blauwhuis is een actief verenigingsleven, deze maken o.a. gebruik van de sportzaal, het jeugdhuis Sie-Sa, de Freonskip en het sportveld. Ook de middenstand is goed vertegenwoordigd. Het basisonderwijs wordt verkregen op de R.K. Basisschool "St. Gregoriusschool". De peuters kunnen enkele dagdelen per week terecht in jeugdhuis Sie-Sa. Ouderenzorg is in zorgcentrum Teatskehûs. Ook inwoners van Blauwhuis e.o. kunnen gebruik maken van de diensten geboden door dit zorgcentrum. De dorpen Greonterp, Westhem en Wolsum maken ook gebruik van al deze voorzieningen.

Bron:www.blauhus.nl

Hieronder ziet u het wapen van Blauwhuis

.Wapen Blauwhuis

"Doorsneden: I in azuur een vissersboot van goud; II in zilver drie plompebladeren van keel."

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is opgebouwd uit een symbool voor de vroegere visserij en een symbool voor Friesland in het algemeen.

Bron: www.ngw.nl


Abbega

Abbegaasterketting

Anneburen

Draaisterhuizen

Feytebuorren

Gaastmeer

Gauw

GoŽnga

Greonterp

Heeg

Idzega

IJlst

Indijk

Jouswerd

Jutrijp

Kleine Gaastmeer

Koufurderrige

Lippenwoude

Lytshuzen

Nijeklooster

Nijezijl

Oosthem

Oppenhuizen

Osingahuizen

Oudega

Piekezijl

Remswerd

Sandfirden

Scharnegoutum

Smallebrugge

Tirns

Uitwellingerga

Vijfhuis

Vissersburen

Westhem

Wolsum

Woudsend

Ypecolsga