Waterpoort Sneek  
   
 
 
Folsgare in beeld
   
 

Welkom in Folsgare

 

Geschiedenis Folsgare


Dit terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan. In de 16e eeuw werd de zadeldaktoren gebouwd, terwijl de Nederlandse Hervormde Kerk daaraan in 1875 werd vastgebouwd.

Bron: gemeente Wymbritseradiel

Hieronder ziet u het dorpswapen van Folsgare

.Wapen Folsgare

" In blauw een rode keper, tot de randen toe beladen met een zilveren rooster, de keper van boven vergezeld van twee gouden klavers en van onder van een gouden lelie."

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is gebaseerd op de ligging van het dorp, in de hoek van de "Tsjaarddyk". Het blauw is ontleend aan het gemeentewapen en duidt daarnaast op de vroegere Middelzee, waar het dorp vlakbij lag.
De keper verwijst naar de hoek in de genoemde dijk. Op deze keper is een rooster gelegd als verwijzing van het rooster waarop de Heilige Laurentius is gemarteld. Laurentius was de patroonheilige van de middeleeuwse dorpskerk.
De gouden lelie is een van de zeven uit het gemeentewapen en staat voor het dorp en zijn verbondenheid met de gemeente.
De klavers verwijzen naar het agrarische karakter van het dorp met zijn weiden en veehouderij.

Bron:www.ngw.nl


Abbega

Abbegaasterketting

Anneburen

Draaisterhuizen

Feytebuorren

Gaastmeer

Gauw

GoŽnga

Greonterp

Heeg

Idzega

IJlst

Indijk

Jouswerd

Jutrijp

Kleine Gaastmeer

Koufurderrige

Lippenwoude

Lytshuzen

Nijeklooster

Nijezijl

Oosthem

Oppenhuizen

Osingahuizen

Oudega

Piekezijl

Remswerd

Sandfirden

Scharnegoutum

Smallebrugge

Tirns

Uitwellingerga

Vijfhuis

Vissersburen

Westhem

Wolsum

Woudsend

Ypecolsga