Waterpoort Sneek  
   
 
 
Nijland in beeld
   
 

Welkom in Nijland

Het oudste deel van het dorp rondom de Nederlands Hervormde Kerk is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Rondom de kerk ligt een kerkhof omgeven door een gracht. Met de fraaie beplanting, bruggetjes, het hekwerk en de dorpsbebouwing biedt dit deel van Nijland een pittoreske aanblik. De kerk en toren zijn in de 80-er jaren gerestaureerd.

Geschiedenis Nijland

Nijland (Nieuwland) is gebouwd in de ingepolderde Friese Middelzee en heeft in de loop der jaren het overwegend agrarisch karakter behouden.
In het jaar 2000 bestond Nijland 725 jaar.

Bij de toegang van de kerk is in 1994 een kunstwerk van beeldhouwer Anne Woudwijk uit Drachten geplaatst. Dit kunstwerk symboliseert de ontstaansgeschiedenis van het dorp.
Kunstwerk: De oksen (vertaling: De ossen).

De legende van de twee aan elkaar gebonden ossen die de plaats van de bouw van de Nijlander kerk in de middeleeuwen aangegeven hebben, heeft model gestaan voor dit kunstwerk. Deze legende is opgeschreven door Andreas Cornelius in 1597. De steen met de voorkant van een os symboliseert het leven en de andere steen met de achterkant de dood. De beide stenen staan aan weerszijden van het pad naar de kerk. Het pad dat menigeen bij alle facetten moet bewandelen.

Bron: www.wymbrits.nl


Abbega

Abbegaasterketting

Anneburen

Draaisterhuizen

Feytebuorren

Gaastmeer

Gauw

GoŽnga

Greonterp

Heeg

Idzega

IJlst

Indijk

Jouswerd

Jutrijp

Kleine Gaastmeer

Koufurderrige

Lippenwoude

Lytshuzen

Nijeklooster

Nijezijl

Oosthem

Oppenhuizen

Osingahuizen

Oudega

Piekezijl

Remswerd

Sandfirden

Scharnegoutum

Smallebrugge

Tirns

Uitwellingerga

Vijfhuis

Vissersburen

Westhem

Wolsum

Woudsend

Ypecolsga