Wymbritseradiel in beeld

 

Welkom in Wymbritseradiel

Wymbritseradeel (voorheen ook: Wijmbritseradeel, Fries: Wymbritseradiel) is een voormalige gemeente in de provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984. Het gemeentehuis stond in Sneek, aan dezelfde straat als het stadhuis van Sneek. Maar staat nu in Ijlst.

De nieuwe gemeente die in 1984 ontstond na een gemeentelijke herindeling heet sinds 1986 officieel Wymbritseradiel. Sindsdien wordt de Nederlandse naam ook wel gebruikt om de gemeente Wymbritseradeel van voor 1984 aan te duiden.

Geschiedenis Wymbritseradiel.

Wymbritseradeel is gevormd uit het land Wymbrits. In 1500 ontstond de grietenij Wymbritseradeel, doordat de Friese steden zelfstandig werden en aan de zuidkant van het gebied meerdere grietenijen gesplitst werden. De grenzen van Wymbritseradeel bleven tot 1984 ongewijzigd. Van 1625 tot de invoering van de gemeentewet in 1851 woonden de grietmannen van Wymbritseradeel in de stins Epema-State in Ysbrechtum.

Bron: www.wikipedia.nl

Wapen van Wymbritseradiel

I : 25 maart 1818

"Van lazuur beladen met 7 leliën van goud, paalsgewijze geplaatst 2,3 en 2. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

II : 1 november 1975

"Gedeeld : I in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn, II in azuur 7 lelies van goud, geplaatst 1,2,1,2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

III : 16 maart 1984

"Gedeeld : I in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn, II in azuur 7 lelies van goud, geplaatst 1,2,1,2 en 1; in een hartschild van goud een kogge van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen van Wybritseradiel

Oorsprong/verklaring :
Op oude zegels van de grietenij komen altijd een halve adelaar en een wisselend aantal lelies voor, de oorsprong van beide elementen is niet duidelijk. Het hartschild in het laatste wapen gaat terug op het oudste zegel van IJlst, waarop een kogge voorkwam.

Bron: www.ngw.nl

 

Abbega

Abbegaasterketting

Anneburen

Draaisterhuizen

Feytebuorren

Gaastmeer

Gauw

Goënga

Greonterp

Heeg

Idzega

IJlst

Indijk

Jouswerd

Jutrijp

Kleine Gaastmeer

Koufurderrige

Lippenwoude

Lytshuzen

Nijeklooster

Nijezijl

Oosthem

Oppenhuizen

Osingahuizen

Oudega

Piekezijl

Remswerd

Sandfirden

Scharnegoutum

Smallebrugge

Tirns

Uitwellingerga

Vijfhuis

Vissersburen

Westhem

Wolsum

Woudsend

Ypecolsga 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal